Какво е прегледът на резултатността на МСП?

Прегледът на резултатността на МСП е един от основните инструменти, които Европейската комисия използва за мониторинг и оценка на годишния напредък на държавите, изпълняващи „Закона за малкия бизнес“ за Европа (ЗМБ). Акцентирайки върху мерките от Плана за действие на ЗМБ, прегледът предоставя подробна информация за резултатността на МСП в държавите от ЕС и девет други партньорски държави. Той се състои от две части: годишния доклад за европейските МСП и данни за ЗМБ по държави.

Comments are closed